Přechod na úvod

Společnost PSD s.r.o. působí v oboru stavebnictví od roku 1996 a navazuje bezprostředně na firmu Petr Trabalka, která působí ve stavebnictví od roku 1991. Základní kapitál firmy je 10.000 000 Kč.
Jednatel společnosti je Petr Trabalka.

Společnost PSD s.r.o. podniká v těchto činnostech:

  • stavební výroba včetně údržby bytového fondu
  • silniční nákladní autodoprava
  • Společnost je vybavena kompletní stavební mechanizací pro provádění staveb. Od února 1996 společnost vlastní celou stavební mechanizaci a autodopravu bývalého Stavebního podniku a.s. Děčín, kterou dále obnovuje, rozšiřuje a modernizuje. V objektu společnosti se nachází kompletní zázemí - zámečnická dílna a obrobna, truhlárna, výrobna klempířských prvků, dílny zařízené pro opravy stavebních mechanismů a autodopravy. Společnost využívá k podnikání výhradně vlastní budovy a pozemky.

    Společnost PSD s.r.o. je držitelem certifikátu systému řízení jakosti podle normy ČSN EN ISO 9001:2009, systémem řízení ochrany životního prostředí podle normy ČSN EN ISO 14001:2005 a také splnila požadavky na systém managementu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci dle ČSN OHSAS 18001:2008.